Müşteri memnuniyeti, kalite, verimlilik ve çevreye duyarlı mobilyalarımızın en üst seviyede tutulması esastır ve bu kavramlar müşterilere ve çalışanlara yansıtılır. Kalite, yasal koşulları yerine getirmek ve müşterinin güvenini ve tercihini kazanmak anlamına gelir. Yesst.com.tr’de, kalitenin herkesin sorumluluğu olduğunu biliyoruz. Kaliteli ürünlerin sadece kalifiye kişiler tarafından üretilebileceği inancıyla, mesleki eğitim ve öğretim sunmak öncelikli hedef olarak benimsenmiştir.

Müşterilerimize üretimini en güvenli, en rekabetçi ve güvenilir bir şekilde piyasaya sunmalarını sağlamak için en yüksek değeri ve faydayı sağlayan ürün ve hizmetler için standartları tanımlarken güçlü rolümüzü oynuyoruz. Bunu yaparken maliyetlerimizi düşürmeyi, büyümemizi sürdürülebilir kılmayı, süreçlerimizi risklerimizi ve fırsatlarımızı analiz ederek ortak geleceğimizi güvence altına almayı amaçlıyoruz.

Takım ruhu ve örnek iş operasyonları üzerindeki toplam kalite anlayışına ve vurgusuna dayalı olarak, şirketin vizyonu doğrultusunda rekabetçi süreçler yaratmayı ve yönetmeyi hedeflemektedir. Sürekli iyileştirme faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve kesintili süreçlerin sağlanması için sistemlerin uygulanması, yüksek marka değeri ve sosyal sorumluluğu ile tanınan, sonuç odaklı, değer yaratan bir şirket oluşturmak için en önemli önceliklerimiz arasındadır.